Chính sách vẫn chuyển

đối với khu vực nội thành hà nội :

Giao hàng miễn phí sau 1h - 6h trong phạm vi bán kính 6km tính từ Cửa hàng gần nhất.

Giao hàng miễn phí sau 6h - 24h trong phạm vi bán kính 6km - 8km tính từ Cửa hàng gần nhất.

Giao hàng tính phí ngoài phạm vi 8km tính từ Cửa hàng gần nhất.

- Đối với khu vực Ngoại thành:

Giao hàng tại Nhà, sau 1-2 ngày làm việc. Khách hàng vui lòng chuyển khoản trước theo một trong số các Tài khoản Ngân Hàng sau:

ngân hàng VIB 

040704060012744  Ngân hàng VIB chi nhánh đào tấn chủ tài khoản :l Lê Thị Huyền